O nás

Vážení klienti,
vítáme Vás na internetových stránkách naší společnosti.

Společnost Praetorian Comp., s.r.o. byla založena roku 2006 s původním názvem Praetorian Guard, s.r.o., jakožto společnost zabývající se výhradně problematikou bezbečnosti a souvisejících bezpečnostních služeb, jak v oblasti ostrahy a zajištění objektů, společenských a sportovních akcí, tak i v oblasti osobní ochrany.

Další vývoj činnosti společnosti směřoval, zejména v důsledku nárůstu poptávky po rozšíření nabízených služeb, k výraznému rozvoji činnosti obchodu a to zejména na úseku obchodování s hutním a metalurgickým materiálem a výrobky z těchto materiálů. Obchodní činnost byla zahájena v průběhu roku 2010 a postupně nabývala na objemu. V současné době již tvoří obchodní činnost společnosti stěžejní zastoupení v celkovém množství nabízených služeb a tvoří celou samostatnou divizi aktivit společnosti. Na přelomu roku 2011 a 2012 se již obchodní činnost společnosti stala hlavní podnikatelskou činností a veškeré další aktivity tvoří už pouze přidružené - doplňkové služby tak, abychom byli i nadále schopni klientům poskytnout komplexní nabídku služeb.

V důsledku této změny orientace na jiný obor činnosti firmy, oproti původnímu, čistě bezpečnostnímu zaměření, došlo začátkem roku 2012 ke změně názvu společnosti na nový obchodní název a to již v takové podobě, jak již vystupuje nyní - Praetorin Comp., s.r.o. Ke změně obchodního názvu vedly vedení společnosti především takové skutečnosti, že původní název Praetorian Guard, s.r.o. již neodpovídal stávajícím potřebám společnosti a nebyl plnohodnotným odrazem obchodní činnosti firmy, neboť zcela nutně asociuje činnost společnosti s bezpečnostní problematikou jako takovou, což již v současné době neprezentuje skutečný stav prováděných činností. Název v nové podobě, tedy jak jej již znáte v současném znění se více blíží obchodnímu zaměření společnosti a komplexnosti nabízených služeb.

Základním záměrem a filozofií společnosti Praetorian Comp. je nabídnout prvotřídní služby ve všech oblastech, kterými se společnost zabývá. A to ať se jedná o činnost Divize obchodu, tak i o činnosti zdánlivě zcela odlišné a to Divize bezpečnosti a Divize rekreačních aktivit. Přístup našich pracovníků k poskytovaným službám a jejich filozofie vycházejí z nejlepších tradic, hodnot, zvyklostí a zkušeností nabytých v ozbrojených a bezpečnostních složkách československého resp. českého státu z doby působnosti v minulých profesích. (bližší informace v Divizi bezpečnosti)

Veškerá činnost prováděná pracovníky Praetorian Comp. se řídí platnými právními normami zemí na jejichž území společnosti působí.

Příprava a realizace…

Naši pracovníci Vám poskytnou rozsáhlý bussines, či bezpečnostní servis nejen na území České republiky, ale také v zahraničí v rámci legislativy zemí v nichž působí. Vzhledem k získaným kontaktům a vazbám jsou naše aktivity v současné době realizovány na území států Evropské Unie a některých států bývalého Východního bloku mimo EU. Dále pak v mimoevropských státech, na území Severní Ameriky a na africkém kontinentě v republikách Kamerun a Čad. V těchto destinacích zajišťujeme profesionální a důslednou realizaci projektů a zajištění bezproblémových obchodních aktivit, jakožto i zajištění realizace obchodu samotného, a to v reakci na stále narůstající poptávky po nově vznikajících tržních příložitostech na těchto územích.

Více...